Cerkiew Prawosławna p.w. Zaśnięcia NWP w Hrubieszowie

Realizacje
Data

Prace realizowane w 2006r

Zabytkowa Cerkiew Prawosławna p.w. Zaśnięcia NWP

Hrubieszów

Opis

Izolacja pozioma w technologii Iniekcji Krystalicznej® we wszystkich przekrojach murów przyziemia zabytkowej Cerkwi będącej pod opieką konserwatora zabytków w Zamościu