Folder I-K

Publikacje

Folder Iniekcja Krystaliczna®

Folder zawiera informacje na temat zasady działania Iniekcji Krystalicznej, teorię metody, jej modyfikacje, jak również raporty z prac osuszeniowych i ocenę jej skuteczności.