Informacje o CRYSTARID®-IK

Crystarid®-IK

Informacje o CRYSTARID®-IK

O Preparacie

CRYSTARID®-IK to produkt, który jest efektem rozwoju i badań technologii Iniekcji Krystalicznej® i odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku budowlanego w kwestii zakresu stosowania technologii I-K a także dogodnej formie stosowania i dystrybucji.

 

To najnowocześniejszy preparat iniekcyjny na bazie krzemianów przeznaczony do wytwarzania zabezpieczeń przed wilgocią w murach z cegły, kamienia, ceglano-kamiennych oraz z bloczków betonowych stosowany w technologii Iniekcji Krystalicznej®.

Działanie

Działanie preparatu iniekcyjnego CRYSTARID®-IK polega na zabezpieczeniu przegrody budowlanej przed podciąganiem wody gruntowej.

 

W tym celu w murze wykonywana jest pozioma przepona. CRYSTARID®-IK wytwarza nierozpuszczalny w wodzie związek uszczelniający, który skutecznie i trwale uszczelnia pory i kapilary w materiałach budowlanych.

Zakres stosowania

CRYSTAID®-IK można stosować do osuszania budowli bez względu na rodzaj użytego, do budowy murów, materiału (cegła, wapień, piaskowiec, beton itp.), bez względu na grubość murów, stopień ich zawilgocenia oraz zasolenia.

 

Jego zakres działania został rozszerzony o możliwości powierzchniowej impregnacji wgłębnej powierzchni muru w celu uzyskania zabezpieczenia go przed wilgocią.

Co wyróżnia CRYSTARID®-IK

Cechą wyróżniającą CRYSTARID®-IK jest to, że daje tym lepsze efekty osuszania, im bardziej zawilgocone są mury. Tylko bowiem w mokrych murach występują korzystne warunki do dyfuzji składników jonowych mieszaniny iniekcyjnej tworzących izolację.

 

Technologia nie wymaga więc wstępnego osuszania muru w strefie planowanej iniekcji.

Trwałość i ekologia

Utworzona blokada przeciwwilgociowa jest absolutnie ekologiczna, ma wielopokoleniową trwałość w czasie i nie powoduje osłabienia muru w strefie iniekcji w czasie wieloletniego funkcjonowania.