Zasady stosowania CRYSTARID®-IK

Crystarid®-IK

Zasady stosowania CRYSTARID®-IK

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci przepony z udziałem CRYSTARID®-IK odbywa się za pomocą iniekcji w wcześniej wywierconych w murze otworach.
Substancje aktywne zawarte w preparacie iniekcyjnym penetrują metodą dyfuzyjną, a następnie krystalizują uszczelniając kapilary materiału budowlanego oraz wzmacniają go i hydrofobizują.
W efekcie blokowany jest kapilarny transport wilgoci w murze.

Możliwości zastosowania CRYSTARID®-IK w technologii Iniekcji Krystalicznej®:

Izolacja Pozioma

Etapy prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej przy użyciu CRYSTARID®-IK:

 

  1. Po pierwsze należy przygotować powierzchnię izolowaną – poprzez usunięcie starych wypraw tynkarskich i malarskich do wysokości ok 50 cm powyżej zaobserwowanych uszkodzeń spowodowanych wilgocią
  2. Następnie należy wywiercić otwory do iniekcji – w jednej linii równolegle do posadzki pod kątem 10-30 stopni. Odstępy między otworami powinny być ok 10-12,5 cm. Głębokość otworów powinna być równa grubości muru minus 5 cm a ich średnica ok 10mm. Otwory można wiercić z jednej lub z dwóch stron muru. Otwory iniekcyjne należy oczyścić ze zwierciny.
  3. W dalszej kolejności wprowadza się metodą grawitacyjną lub niskociśnieniową gotową mieszaninę iniekcyjną aktywatora krzemianowego CRYSTARID®-IK oraz wody.
  4. Następnie po ok 1-1,5h należy wypełnić otwory iniekcyjne mieszaniną wypełniającą przy pomocy ręcznej pompki iniekcyjnej do suspensji cementowych, która pozwala na dokładne wypełnienie objętości otworu iniekcyjnego.
  5. Po dokonanej iniekcji otwory iniekcyjne dodatkowo zrównuje się z licem muru przy użyciu szpachelki. Do licowania jest używana mieszanina wypełniająca
  6. Przepona przeciwwilgociowa formuje się w murze do około 7-10 dni od iniekcji w zależności od temperatury murów.

Szczegółowe informacje dotyczące mieszaniny iniekcyjnej i mieszaniny wypełniającej znajdują się w karcie technicznej CRYSTARID®-IK

Izolacja Pionowa

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa dotyczy zewnętrznych i wewnętrznych murów znajdujących się poniżej poziomu gruntu, również bez odkopywania fundamentów.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® realizowane jest wg etapów prac z pkt. 1-5 z różnicą wynikającą z rozmieszczenia otworów na płaszczyźnie izolowanej ściany.

Płaszczyznę muru zewnętrznego nawierca się siatką otworów iniekcyjnych w formule wielorzędowej. Odległości między otworami iniekcyjnymi w rzędzie i pionie wynoszą 15cm od osi.

Połączenie izolacji pionowej z poziomą jest realizowane w ten sposób, że poczynając od dołu wykonany jest rząd otworów iniekcyjnych dla izolacji poziomej następnie wykonywana jest siatka otworów iniekcyjnych dla izolacji pionowej, która jest kontynuowana do poziomu gruntu.

Na tym poziomie jest zakańczana rzędem otworów iniekcyjnych dla izolacji poziomej.  Można zatem stwierdzić, że pionowa izolacja przeciwwilgociowa jest ograniczana od dołu i od góry poziomą izolacją przeciwwilgociową.

Powierzchniowa impregnacja wgłębna w technologii Iniekcji Krystalicznej®

Zgodnie z założeniem, będą to zaprawy uszczelniające sztywne i elastyczne.
Materiały te mają korzystać ze zjawiska samoorganizacji kryształów, znanego z technologii Iniekcji Krystalicznej®, jak również mają posiadać właściwości hydrofobowe.
Widzimy w tym kontekście pewne zalety samej hydrofobizacji, jako czynnika wspomagającego jak również ważnego ze względu na komfort cieplno-wilgotnościowy.

Aktywator krzemianowy CRYSTARID®-IK jest wytwarzany przez Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budowli mgr inż. Maciej NAWROT, sprzedawany tylko certyfikowanym licencjobiorcom technologii Iniekcji Krystalicznej®.

Zapraszamy do współpracy

Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budowli mgr inż. Maciej NAWROT
ul. Corazziego 2/13
00-087 Warszawa
www.i-k.pl
tel. 601 32 82 33