Informacja o CRYSTARID®-IK AKTYWATOR

Technologia Iniekcji Krystalicznej®

Informacja o CRYSTARID®-IK AKTYWATOR

O preparacie

Preparat iniekcyjny CRYSTARID®-IK AKTYWATOR jest przeznaczony do wytwarzania zabezpieczeń przed wilgocią w murach z cegły, kamienia, ceglano-kamiennych oraz z bloczków betonowych.

Działanie

Działanie preparatu iniekcyjnego CRYSTARID®-IK AKTYWATOR polega na zabezpieczeniu przegrody budowlanej przed podciąganiem wody gruntowej. W tym celu w murze wykonywana jest pozioma przepona. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci przepony z udziałem CRYSTARID®-IK AKTYWATOR odbywa się za pomocą iniekcji we wcześniej wywierconych w murze otworach.

Substancje aktywne zawarte w preparacie iniekcyjnym penetrują metodą dyfuzyjną, a następnie krystalizują uszczelniając kapilary materiału budowlanego oraz wzmacniają go i hydrofobizują. W efekcie blokowany jest kapilarny transport wilgoci w murze.

Kiedy widać pierwsze rezultaty i jak trwały jest efekt osuszenia?

Pierwsze efekty widać po około 7 dni. W tym czasie uzyskuje się krystaliczną blokadę przeciwwilgociową o podwyższonej trwałości.

Trwałość izolacji wykonanej tym preparatem jest praktycznie bezterminowa, co korzystnie wyróżnia Iniekcję Krystaliczną® na tle innych metod osuszania.

CRYSTARID®-IK AKTYWATOR wykorzystuje bardzo dobre właściwości krystalizacyjne oraz trwałość aktywatora krzemianowego, który powoduje wytrącanie się w kapilarach i porach nierozpuszczalnego w wodzie związku uszczelniającego.