Zasady stosowania CRYSTARID®-IK AKTYWATOR

Technologia Iniekcji Krystalicznej®

Zasady stosowania CRYSTARID® IK – AKTYWATOR

Izolacja Pozioma

Etapy prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej przy użyciu CRYSTARID®-IK AKTYWATOR:
  • w jednej linii równolegle do powierzchni posadzki co 10 – 15cm. w zależności od stopnia zasolenia murów wierci się otwory iniekcyjne o średnicy 20 mm i na głębokość grubości murów minus 5cm., oraz pod kątem 15 – 30 stopni
  • otwory przed właściwą iniekcją obligatoryjnie nawilża się wodą w ilości około 0,5l na otwór (w zależności od pojemności otworu)
  • po upływie ok. 1 godziny od nawilżenia wprowadza się do otworów metodą grawitacyjną środek iniekcyjny składający się z wodnego roztworu specjalnego cementu i aktywatora krzemianowego, zużycie środka iniekcyjnego wynosi tyle ile wynosi objętość fizyczna otworu iniekcyjnego, przy czym środek iniekcyjny jest jednocześnie środkiem zaślepiającym otwory
  • po iniekcji otwory iniekcyjne dodatkowo zrównuje się z licem muru przy użyciu szpachelki tym samym środkiem iniekcyjnym lecz o gęstszej konsystencji
  • przepona przeciwwilgociowa formuje się w murze do około 7-10 dni od iniekcji w zależności od temperatury murów.
izolacja-pozioma-schemat1

Wiercenie otworów iniekcyjnych dla poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Otwory iniekcyjne dla poziomej izolacji przeciwwilgociowej przed iniekcją

Przeciwwilgociowa izolacja pozioma po wykonaniu

Izolacja Pionowa

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa dotyczy zewnętrznych i wewnętrznych murów znajdujących się poniżej poziomu gruntu, również bez odkopywania fundamentów. Przy wykonaniu pionowej izolacji należy najpierw odtworzyć poziomą izolację przeciwwilgociową, a następnie należy ponad rzędem otworów poziomej izolacji wykonać siatkę otworów, w której odległości od osi otworów wynoszą 15 – 20 cm, przy czym każdy następny rząd otworów w siatce jest przesunięty wobec poprzedniego 7,5 – 10cm. Siatka otworów ma sięgać zewnętrznego poziomu gruntu, przy czym ostatni rząd otworów jest wiercony w ten sam sposób co w izolacji poziomej, czyli co 12,5 cm od osi otworów.

izolacja-pionowa-1

Wiercenie otworów iniekcyjnych dla pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa po wykonaniu