Poznaj CRYSTARID®

nowa jakość technologii Iniekcji Krystalicznej®

CRYSTARID®-IK to produkt, który jest efektem rozwoju i badań technologii Iniekcji Krystalicznej® i odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku budowlanego w kwestii zakresu stosowania technologii I-K a także dogodnej formie stosowania i dystrybucji.

To najnowocześniejszy preparat iniekcyjny na bazie krzemianów przeznaczony do wytwarzania zabezpieczeń przed wilgocią w murach z cegły, kamienia, ceglano-kamiennych oraz z bloczków betonowych stosowany w technologii Iniekcji Krystalicznej.

Działanie

Działanie preparatu iniekcyjnego CRYSTARID®-IK polega na zabezpieczeniu przegrody budowlanej przed podciąganiem wody gruntowej. W tym celu w murze wykonywana jest pozioma przepona. CRYSTARID®-IK wytwarza nierozpuszczalny w wodzie związek uszczelniający, który skutecznie i trwale uszczelnia pory i kapilary w materiałach budowlanych.

Zakres stosowania

CRYSTAID®-IK można stosować do osuszania budowli bez względu na rodzaj użytego, do budowy murów, materiału (cegła, wapień, piaskowiec, beton itp.), bez względu na grubość murów, stopień ich zawilgocenia oraz zasolenia. Jego zakres działania został rozszerzony o możliwości aplikacji powłokowej w celu uzyskania zabezpieczenia murów przed wilgocią.

Cechą wyróżniającą

CRYSTARID®-IK jest to, że daje tym lepsze efekty osuszania, im bardziej zawilgocone są mury. Tylko bowiem w mokrych murach występują korzystne warunki do dyfuzji składników jonowych mieszaniny iniekcyjnej tworzących izolację. Technologia nie wymaga więc wstępnego osuszania muru w strefie planowanej iniekcji.

Trwałość i ekologia

Utworzona blokada przeciwwilgociowa jest absolutnie ekologiczna, ma wielopokoleniową trwałość w czasie i nie powoduje osłabienia muru w strefie iniekcji w czasie wieloletniego funkcjonowania.

Technologia Iniekcji Krystalicznej®

zobacz jak to działa w praktyce

Metoda iniekcji krystalicznej® polega na osuszaniu murów zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu przy pomocy aktywatora krzemianowego. Iniekcja wykorzystuje aktywator do identyfikacji kapilar w materiale budowlanym, które podciągają wodę z gruntu, a następnie ich uszczelniania poprzez krystalizację. Ze względu na swoją specyfikę iniekcja krystaliczna® bardzo dobrze sprawdza się w przypadku cegły ceramicznej oraz wapiennej zaprawy murarskiej.

W pierwszej kolejności w osuszanym murze wierci się tzw. otwory iniekcyjne, których średnica powinna wynosić 20 mm, a długość powinna być równa grubości muru pomniejszonej o 5 do 10 cm. Wszystkie otwory iniekcyjne wierci się w jednej równoległej do poziomu podłogi linii w odstępach co 10 lub co 15 cm. Następnie w otwory wlewa się około 0,5l wody i wprowadza materiał iniekcyjny. Materiał iniekcyjny to mieszanina wody, cementu portlandzkiego oraz  aktywatora krzemianowego. Wprowadza się ją w otwory iniekcyjne metodą grawitacyjną…

O Nas

doświadczenie od ponad 30 lat

Autorski Park Technologiczny – APT Zakład Osuszania Budowli mgr inż. Maciej NAWROT istnieje na rynku już od 30 lat w branży hydroizolacyjnej i zajmuje się:

dystrybuowaniem na wyłączność preparatów dedykowanych technologii Iniekcji Krystalicznej® udzielaniem licencji do stosowania Iniekcji Krystalicznej®

prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii Iniekcji krystalicznej® szkolenia i wsparciem technicznym licencjobiorców

przygotowywaniem ekspertyz technicznych dotyczących zabezpieczania obiektów budowlanych przed wodami gruntowymi

15

patentów

40

pracowników

30

lat na rynku

11500

produktów sprzedawanych każdego roku

Skontaktuj się z nami

doradzimy odpowiednie rozwiązanie

Autorski Park Technologiczny
Zakład Osuszania Budowli
mgr inż. Maciej NAWROT

ul. Corazziego 2/13, 00-087 Warszawa

+48 601 32 82 33
info@crystarid.pl