CRYSTARID® – materiały dedykowane Iniekcji Krystalicznej®

News

CRYSTARID® – materiały dedykowane Iniekcji Krystalicznej®

CRYSTARID®-IK oraz dwukomponentowy CRYSTARID®-IK AKTYWATOR to certyfikowane wyroby budowlane
przeznaczone do zabezpieczenia przed wilgocią murów z cegły, kamienia, ceglano-kamiennych oraz z bloczków
betonowych.

CRYSTARID® – materiały dedykowane Iniekcji Krystalicznej®

Dzięki fachowej aplikacji produkty te powodują skuteczne osuszenie konstrukcji murowych w warunkach wysokich wymagań użytkowych.

CRYSTARID® jest marką dedykowanych materiałów iniekcyjnych dla technologii Iniekcji Krystalicznej®.

Zabezpieczenie przegród budowlanych wymienionymi wyżej preparatami jest realizowane przez wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci przepony z udziałem produktów CRYSTARID® odbywa się za pomocą iniekcji we wcześniej wywierconych w murze otworach. Za jej pomocą substancje aktywne penetrują mur metodą dyfuzyjną i uszczelniają kapilary materiałów budowlanych.

Skuteczność stosowania preparatów CRYSTARID® jest obserwowana w warunkach wysokiego stopnia zawilgocenia oraz zasolenia izolowanego muru.

Zaproponowane rozwiązanie techniczne umożliwia wykonanie robót hydroizolacyjnych od wewnątrz budynku bez potrzeby odkopywania murów zewnętrznych. Wydaje się to szczególnie użyteczne w warunkach ciasnej zabudowy miejskiej, jak również wtedy, kiedy ściany piwniczne znajdują się pod obrysem domu.

Materiały CRYSTARID® aplikuje się za pomocą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej. Przepona może być wykonywana w murach o dowolnej grubości, stopniu zawilgocenia i zasolenia. Otwory można wiercić z jednej lub dwóch stron muru.

CRYSTARID®-IK jest jednokomponentowym koncentratem w postaci płynnej. Po wymieszaniu z wodą stanowi gotowy do aplikacji materiał iniekcyjny. Preparat można wprowadzać do przegrody budowlanej przy użyciu iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej. Materiał działa dwuetapowo.

W pierwszym etapie, dość szybko, uzyskiwany jest bardzo silny efekt hydrofobowy w strefie wykonywanej iniekcji.
W drugim etapie następuje wzmocnienie muru oraz doszczelnienie przepony w procesie samoorganizacji kryształów.

CRYSTARID®-IK AKTYWATOR to dwukomponentowy koncentrat materiału iniekcyjnego w postaci proszku oraz płynu.
Bezpośrednio przed właściwą iniekcją komponenty są mieszane z wodą oraz cementem portlandzkim. Wytworzony w ten sposób preparat iniekcyjny aplikowany jest grawitacyjnie lub niskociśnieniowo.

Materiał wykorzystuje w sposób klasyczny dla technologii Iniekcji Krystalicznej® wodę jako drogę do dyfuzji składników aktywnych (mokra ścieżka). Następnie poprzez samoorganizację kryształów uszczelniane są kapilary otwarte materiału budowlanego. Proces zachodzi w ok. 7 dni od iniekcji i po tym okresie obserwuje się skuteczność blokady przeciwwilgociowej. Powstaje wtedy wyraźny efekt przesuszenia muru w strefie przepony. Jest to związane z przebiegiem krystalizacji.

Iniekcja Krystaliczna® oraz dedykowane materiały iniekcyjne CRYSTARID® są stosowane wyłącznie przez licencjonowane firmy.

Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest wdrażana i rozwijana przez spadkobierców dr. inż. Wojciecha Nawrota oraz współautorów rozwiązań patentowych – mgr. inż. Macieja Nawrota i Jarosława Nawrota w ramach Autorskiego Parku Technologicznego.
Wyłącznie mgr inż. Maciej Nawrot i Jarosław Nawrot, jako licencjodawcy posiadają uprawnienia do udzielania praw licencyjnych i używania chronionych znaków towarowych Iniekcja Krystaliczna® oraz CRYSTARID®.

Dystrybucja materiałów dedykowanych technologii Iniekcji Krystalicznej® jest prowadzona wyłącznie przez Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budowli mgr inż. Maciej Nawrot. W przypadku wątpliwości co do autoryzacji danej firmy wykonawczej należy złożyć zapytanie do licencjodawcy.