Karta techniczna produktu CRYSTARID®-IK

Crystarid-IK

Karta techniczna produktu CRYSTARID®-IK

Preparat iniekcyjny CRYSTARID®-IK do zabezpieczania murów przed wilgocią. Wyprodukowany na bazie krzemianów nieorganicznych i organicznych.

Iniekcja Krystaliczna® oraz dedykowane materiały iniekcyjne CRYSTARID® są stosowane wyłącznie przez licencjonowane firmy.

CRYSTARID®-IK posiada atesty

Krajowej Oceny Technicznej
ICIMB-KOT-2020/0049

LOGO pzh

Atest Higieniczny PZH
B-BK-60211-0343/20

Dystrybucja materiałów dedykowanych do technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® jest prowadzona wyłącznie przez Autorski Park Technologiczny Zakłada Osuszania Budowli mgr inż. Maciej NAWROT. W przypadku wątpliwości co do autoryzacji danej firmy wykonawczej należy złożyć zapytanie do Licencjodawcy.

Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest wdrażana i rozwijana przez spadkobierców dr inż. Wojciecha NAWROTA oraz współautorów rozwiązań patentowych mgr inż. Macieja NAWROTA i Jarosława NAWROTA w ramach Autorskiego Parku Technologicznego. Wyłącznie mgr inż. Maciej NAWROT i Jarosław NAWROT, jako Licencjodawca, posiadają uprawnienia do: udzielania praw licencyjnych i używania chronionych znaków towarowych: INIEKCJA KRYSTALICZNA® oraz CRYSTARID®.