Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Realizacje
Data

2018 r

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Ks.Janusza 64, Warszawa

Opis

Wykonanie prac osuszeniowych technologią Iniekcji Krystalicznej®