Służba Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie

Realizacje
Data

Prace wykonywane w 2017 r

Budynek Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Warszawa

Opis

Remont izolacji przeciwwodnej w piwnicy