Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Realizacje
Data

2016 r

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Warszawa

Opis

zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej w starym gmachu UKSW