Nagrody i wyróżnienia w Polsce

Nagrody

Nagrody i wyróżnienia zdobyte w Polsce

Licznym nagrodom międzynarodowym towarzyszą także liczne wyróżnienia krajowe od ministra kultury i sztuki, przewodniczącego KBN, ministra przemysłu i handlu oraz ministra obrony narodowej. Ostatnio autor technologii otrzymał od prezydenta Warszawy medal – Cztery Wieki Stołeczności Warszawy oraz od Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów medal Marii Curie-Skłodowskiej. Ponadto autorowi iniekcji krystalicznej został nadany, w wyniku plebiscytu, tytuł Wynalazcy Wojska Polskiego.

scan0003h
dyplommsz2009 (1)

W dniu 9 marca 2000 r. w siedzibie “Media Corporation” w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych prof. Andrzej Wiszniewski wręczył po raz pierwszy nagrody PROTONA wynalazcom, których wynalazki, jak powiedział, sprawdziły się społecznie w praktyce i reprezentują dobrą naukę bez rozróżniania na podstawową czy stosowaną. Wśród dziesięciu osiągnięć wyróżnionych przez Radę Naukową Programu Telewizyjnego PROTON, znalazł się wynalazek “iniekcji krystalicznej” osuszania budowli – autorstwa Wojciecha Nawrota z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Proton_OK

Ostatnio przyznane wyróżnienia przez wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.

Kreator Budownictwa roku 2018
Kreator Budownictwa roku 2020