Struktura firmy

Producent

Struktura firmy

Działamy i rozwijamy się na rynku hydroizolacji i osuszania poprzez unikalną strukturę sieci firm licencyjnych.

Firm lub podmiotów gospodarczych, posiadających podpisaną umowę licencyjną na stosowanie technologii Iniekcji Krystalicznej® .

Obecnie to już ponad 70 firm, które współpracują z APT na stałe.

Iniekcja Krystaliczna® jest technologią opracowaną od podstaw w Polsce i stosowane w niej materiały iniekcyjne są produkowane w Polsce przez APT.

 

Obecnie technologia Iniekcji Krystalicznej® jest wdrażana i rozwijana przez spadkobierców dr. inż. Wojciecha Nawrota oraz współautorów rozwiązań patentowych mgr. inż. Macieja Nawrota i Jarosława Nawrota w ramach Autorskiego Parku Technologicznego.

 

Wyłącznie mgr inż. Maciej Nawrot i Jarosław Nawrot, jako licencjodawca, posiadają uprawnienia do:

  • udzielania praw licencyjnych i używania chronionego znaku towarowego Iniekcja Krystaliczna ®  oraz
  • dystrybucji materiałów iniekcyjnych związanych z technologią Iniekcji Krystalicznej ®
ikona-polska-firma
certyfikat IK

W przypadku wątpliwości, co do autoryzacji danej firmy wykonawczej należy złożyć zapytanie do licencjodawcy –  Autorski Park Technologiczny.