Zasady działania Iniekcji Krystalicznej®

Technologia Iniekcji Krystalicznej®

Zasady działania Iniekcji Krystalicznej®

Iniekcja krystaliczna® – co to jest?

Metoda Iniekcji Krystalicznej® polega na osuszaniu murów zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu przy pomocy aktywatora krzemianowego. Iniekcja wykorzystuje aktywator do identyfikacji kapilar w materiale budowalnym, które podciągają wodę z gruntu, a następnie ich uszczelniania poprzez krystalizację. Ze względu na swoją specyfikę Iniekcja Krystaliczna® bardzo dobrze sprawdza się w przypadku cegły ceramicznej oraz wapiennej zaprawy murarskiej.

Iniekcja krystaliczna® – jak to się robi?

W pierwszej kolejności w osuszanym murze wierci się tzw. otwory iniekcyjne, których średnica powinna wynosić 20 mm, a długość powinna być równa grubości muru pomniejszonej o 5 do 10 cm. Wszystkie otwory iniekcyjne wierci się w jednej równoległej do poziomu podłogi linii w odstępach co 10 lub co 15 cm. Następnie w otwory wlewa się około 0,5l wody i wprowadza materiał iniekcyjny. Materiał iniekcyjny to mieszanina wody, cementu portlandzkiego oraz aktywatora krzemianowego. Wprowadza się ją w otwory iniekcyjne metodą grawitacyjną.

W materiale budowlanym charakteryzującym się strukturą kapilarno-porowatą produkty krystalizacji materiału iniekcyjnego układają się w postaci pierścieni wokół otworu iniekcyjnego. Początkowo pierścienie są oddalone od siebie o kilka milimetrów, a dalej odległości te systematycznie wzrastają.
W ten sposób pory i kapilary w materiale budowlanym ulegają uszczelnieniu.

Kiedy widać pierwsze rezultaty i jak trwały jest efekt osuszenia?

Pierwsze efekty Iniekcja Krystaliczna® przynosi po około 7 dni. W tym czasie uzyskuje się krystaliczną blokadę przeciwwilgociową o podwyższonej trwałości. Zwolennicy iniekcji krystalicznej® uważają, że trwałość izolacji wykonanej tą metodą jest praktycznie bezterminowa, co korzystnie wyróżnia Iniekcję Krystaliczną® na tle innych metod osuszania. Trwałość izolacji w przypadku każdej metody jest bowiem uzależniona od rodzaju wykorzystanego iniektu. Iniekcja Krystaliczna® wykorzystuje bardzo dobre właściwości krystalizacyjne oraz trwałość aktywatora krzemianowego, który powoduje wytrącanie się w kapilarach i porach nierozpuszczalnego w wodzie związku uszczelniającego.

Do Iniekcji Krystalicznej® używane są produkty wytwarzane w Polsce:

Izolacja Pozioma w technologii Iniekcji Krystalicznej®

Izolację poziomą w technologii Iniekcji Krystalicznej® wykonuje się w następujący sposób:
  • w jednej linii równolegle do powierzchni posadzki co 10 – 15cm. w zależności od stopnia zasolenia murów wierci się otwory iniekcyjne o średnicy 20 mm i na głębokość grubości murów minus 5cm., oraz pod kątem 15 – 30 stopni
  • otwory przed właściwą iniekcją obligatoryjnie nawilża się wodą w ilości około 0,5l na otwór (w zależności od pojemności otworu)
  • po upływie ok. 1 godziny od nawilżenia wprowadza się do otworów metodą grawitacyjną środek iniekcyjny składający się z wodnego roztworu specjalnego cementu i aktywatora krzemianowego, zużycie środka iniekcyjnego wynosi tyle ile wynosi objętość fizyczna otworu iniekcyjnego, przy czym środek iniekcyjny jest jednocześnie środkiem zaślepiającym otwory
  • po iniekcji otwory iniekcyjne dodatkowo zrównuje się z licem muru przy użyciu szpachelki tym samym środkiem iniekcyjnym lecz o gęstszej konsystencji
  • przepona przeciwwilgociowa formuje się w murze do około 7-10 dni od iniekcji w zależności od temperatury murów.
izolacja-pozioma-schemat1
Zobacz jak wygląda Iniekcja Krystaliczna® w praktyce

Wiercenie otworów iniekcyjnych dla poziomej izolacji przeciwwilgociowej

Otwory iniekcyjne dla poziomej izolacji przeciwwilgociowej przed iniekcją

Przeciwwilgociowa izolacja pozioma po wykonaniu

Izolacja Pionowa w technologii Iniekcji Krystalicznej®

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa dotyczy zewnętrznych i wewnętrznych murów znajdujących się poniżej poziomu gruntu, również bez odkopywania fundamentów. Przy wykonaniu pionowej izolacji należy najpierw odtworzyć poziomą izolację przeciwwilgociową, a następnie należy ponad rzędem otworów poziomej izolacji wykonać siatkę otworów, w której odległości od osi otworów wynoszą 15 – 20 cm, przy czym każdy następny rząd otworów w siatce jest przesunięty wobec poprzedniego 7,5 – 10cm. Siatka otworów ma sięgać zewnętrznego poziomu gruntu, przy czym ostatni rząd otworów jest wiercony w ten sam sposób co w izolacji poziomej, czyli co 12,5 cm od osi otworów.

izolacja-pionowa-1
Zobacz jak wygląda Iniekcja Krystaliczna® w praktyce

Wiercenie otworów iniekcyjnych dla pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa po wykonaniu